ŁUKASZ WÓJCIK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Implementacja prac B+R w firmie ŁUKASZ WÓJCIK w celu wdrożenia na rynek ponadkrajowy innowacyjnych zabudów samochodowych

Inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy Wnioskodawcy, a także wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb. Inwestycja pozwoli Wnioskodawcy na eliminację bariery jaką jest oferowanie zawężonej oferty dla branży motoryzacyjnej. Projekt zakłada uruchomienie linii produkcyjnej dla nowego produktu-lekkich specjalistycznych zabudów samochodowych wykonywanych z aluminium. Projekt wpisuje się w RIS3WŚ w części Przemysł metalowoodlewniczy: Pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy oraz cysterny.

Dofinansowanie projektu z UE: 793 519,18

Wskaźniki

Produktu:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] 1,00

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] 1,00

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] 1,00

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] 1,00

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1,00

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł] 1 370 529,95

Rezultatu:

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] 1,00

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] 1,00

Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] 1,00

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] 3,50

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] 2,50

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC] 1,00

Jesteśmy młodym, zgranym zespołem, pełnym energii i chęci do pracy z którym można w każdej kwestii dojść do porozumienia. Każdego dnia dokonujemy starań, aby nasz klient był obsłużony w sposób profesjonalny i szybki.

KONTAKT

© 2019 Mobiltech Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wdrożenie: SIPLEX Studio

X